Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

3 Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo, 0157

Misunderstandingsmiscommunicationdifferent perspectives lead to ineffective processes. In SPLINT we believe that working on improving our abilities to communicate, listen and understand will ultimately produce better results all round. 

NYHET

Relasjonsledelse - nøkkelen til omstilling og innovasjon

Chris McCormick

Denne artikkel var opprinnelig publisert i Dagens Perspektiv

Ledelse handler om å bygge relasjoner.

Relasjonsledelse får økende grad av oppmerksomhet innen HR og ledelse i disse dager. Det er viktig at ledere blir opptatt av god realsjonsbygging dersom de skal henge med i konkurransen om de beste talentene.

Relasjonsledelse handler om å kunne skape kontakt, samarbeid og motivasjon på tvers av ulikhet. Det handler om å gå fra den tradisjonelle lederrollen med stor grad av kontroll til delegering og utvikling av selvledende medarbeidere. En dyktig relasjonsleder er en dyktig motivator som ser hver enkelt og skaper høy grad av tillit og trygghet. I tillegg skaper de ansvarsfølelse og frihetsfølelse på en og samme tid.

For å lykkes i en slik lederrolle blir en av de viktigste oppgavene å lære seg om ulike mennesker, psykologien og mekanismene i samhandling. Lederen er ikke lenger den allvitende og besluttende enhet som forteller hva hver enkelt skal gjøre fra dag til dag. Lederen blir en prosessleder som gjennom ulike verktøy og metodikk stimulerer og motiverer hver enkelt til å bruke seg selv på best mulig måte. Den gode relasjonslederen ser hele mennesket og vet intuitivt hvordan de skal få frem det beste i hvert enkelt individ.

«Men krever ikke dette mye mer enn det som kan forventes i dagens lederrolle?» spør mange. 

Svaret er vel både ja og nei.

Det er helt klart at bevissthet rundt relasjonsledelse bare så vidt har begynt å trenge inn det siste tiåret og mange har i stor grad avvist tanken om at lederen skal være slags psykolog. Men faktum er at med hver nye generasjon som entrer scenen i norsk arbeidsliv kommer det en økende grad av forventninger og behov for selvbestemmelse, medvirkning, frihet og individuelt spillerom.

I et slikt landskap hvor medarbeidere ikke lenger adlyder ordre i underdanighet så virker ikke de gamle metodene lenger og da må man enten velge å navigere seg i det nye landskapet eller risikere å tape kampen om de beste talentene. Realiteten er at psykologien er en viktig nøkkel til å lykkes med å bygge solide relasjoner og benytte kommunikasjon som fungerer i møte med et mangfold av medarbeidere.

Og ja, det kan være krevende og utfordrende. Man må våge å se på sin egen sårbarhet, blindsoner og atferd, både gi og ta i mot tilbakemeldinger og innta en ydmyk holdning. I følge Chris Arygis (Harvard professor Emeritus of Education and Organizational Behavior at Harvard University), har mennesket en nedarvet skepsis til medvirkning og ser det som en trussel. Det krever derfor et bevisst og modig valg for å åpne seg og våge å vise mer av sin sårbarhet.

Parallelt med dette ligger det mye gevinst for ledere som tør å gjøre det. Når relasjoner i alle deler av livet blir utdypet og rikere utvikler vi en større kapasitet til å håndtere komplekse utfordringer, utnytte merverdier av mangfold i menneskeheten og kontinuerlig øke vår kunnskap. Alt dette fører til positive resultater innen, HMS, sykefravær, produktivitet, mestring, innovasjon med mer.

Er dette alt for godt til å være sant? Nei det er det ikke. Forskningen i feltet dokumenterer at det virker. Vår tids utfordringer og krav til omstilling og innovasjon trenger ledere som viser vei i det nye ledelsesparadigmet og som gjør det med 100% forpliktelse gjennom kunnskap, bevissthet, observasjon og trening kan man utvikle emosjonell intelligens.

Relasjonsutvikling er et prosjekt hvor man aldri blir helt ferdig utlært - men Gud, så gøy det er når man erfarer at det er små ting som gjør en stor forskjell.

Skrevet av Maiken Lønnerød og Chris McCormick