Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

3 Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo, 0157

Misunderstandingsmiscommunicationdifferent perspectives lead to ineffective processes. In SPLINT we believe that working on improving our abilities to communicate, listen and understand will ultimately produce better results all round. 

FORSIDE

Misforståelser, underkommunisering, ulike perspektiver fører til ineffektive prosesser. I SPLINT tror vi at å jobbe med forbedring av våre evner til å kommunisere, lytte og forstå, skal til slutt gi bedre resultater.

SLIK HJELPER VI

Vi designer og gjennomfører erfaringsbaserte workshoper og benytter den mest relevante forskningen tilgjengelig. Alle endringer i organisasjonskulturer begynner med hvordan vi kommuniserer med hverandre. Ved å dramatisere dynamikken og utfordringene som oppstår i relasjonene våre, fasiliterer vi prosesser som maksimerer kreativitet og skaper de optimale strategiene for samarbeid og nedtrapping av konflikter.

mellommenneskelig kommunikasjon

Vi skaper læringsopplevelser som prototyper nye måter å kommunisere.

 

Misforståelserunderkommunisering og ulike perspektiver fører til ineffektive prosesser. I SPLINT tror vi at å jobbe med forbedring av våre evner til å kommunisere, lytte og forstå, til slutt vil gi bedre resultater.

 

Illustrasjoner av  Maria Astrup

Illustrasjoner av Maria Astrup

Siden 2002 har vi jobbet med interaktive metoder som styrker mellommenneskelig kommunikasjon og organisasjonskulturer.

Organisasjoner, med hierarkier og stillingstittler skrellet bort, er i essens en samling av mennesker som samhandler, kommuniserer og utvikler relasjoner som til slutt har mye å si for kvaliteten på de produkter og tjenester som tilbys.

Hvor grundig utforsker organisasjonen deres potensialet i relasjonene dere er en del av?

 

HVA VI GJØR

Vi tilbyr tjenester som omfavner lederutvikling, iscenesettelse av tjenester og prosessledelse til både offentlige og private organisasjoner. Vi fasiliterer seminarer, konferanser, paneldebatter og holder interaktive presentasjoner. Fokus er på rganisatorisk endring og samarbeid knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon.

 

ORGANISASJONSKULTUR er "måten vi gjør ting på her", og er summen av all adferd og verdier som er tilstede i organisasjonen.

 

SERVICE STAGING er en metode for prototyping av tjenester gjennom iscenesetting av ulike scenarioer. Dette gir muligheten for å mislykkes og korrigerer raskt i stedet for å mislykkes i det virkelig arbeidslivet hvor konsekvensene kan ha stor betydning.

SITUASJONSTRENING er en interaktiv og involverende metode som knytter ny innsikt til nye handlingsmønstre. Idrettslag trener på samspill. Hvorfor gjør vi ikke alle det?

 

 

ROLLESPILL er en metode som brukes til å skape empati for en person eller en stilling som er ellers ukjent.

STORYTELLING handler om å fortelle en engasjerende og overbevisende historie som forklarer en opplevelse knyttet til en tjeneste eller et produkt.

FORUMTEATER oppfordrer deltakerne til å foreslå alternative handlinger og tre inn i en trygg arena hvor de kan teste ut sine egne intervensjoner.

 

IMPROVISASJON er evnen til å handle uten å analysere på forhånd hva man skal gjøre. Det er en intuitiv handling som utnytter potensialet som ligger i en hvilke som helst situasjon.

EXPERIENCE DESIGN er en empatisk prosess som tar deltagere inn i et øyeblikk, der de får muligheten til å føle og reflektere over noe dypere enn de ellers vil ha gjort.

HIDDEN INFLUENCERS er individer i organisasjoner som har innflytelse på kulturen uavhengig av deres hierarkiske status.

 

 

NOEN AV VÅRE PRODUKTER

 

HMS ROLLEMODELL

For å bygge en robust, bærekraftig og effektiv HMS-kultur er man avhengig av positive bidrag fra hver enkelt som er en del av HMS-kulturen. I dette perspektivet er alle mannskap, ingen er passasjerer.

Se hva vi gjør her

 

 

Splint & Grette Logo.jpg

Siden 2011 har Splint levert interaktive workshoper for næringslivet i samarbeidet med advokatbyrået Grette. Temaer vi har utviklet og leverer sammen er Strategiske forhandlinger, Prosjektledelse, Konflikt mobbing og trakassering og Oppfølging sykefravær.

Gjennom å kombinere juridisk kompetanse med kommunikasjon og relasjonskompetanse har vi utviklet et unikt situasjonstreningskonsept som gir deltakerne kunnskap og kompetanse de kan benytte umiddelbart tilbake på arbeidsplassen.

 
Veldig bra! Relevant for flere enn bare prosjektledere ettersom det er viktig å være bevisst på måten vi kommuniserer, kroppspråk og mellommenneskelige ting for alle, uavhengig av stilling.
— Workshop deltager
 

DISSE ORGANISASJONENE STOLER PÅ OSS

 
statoil-logo.png

"Vi har brukt Splint tidligere! Derfor var veien kort tilbake når vi skulle arrangere en samling for 50 plattformsjefer og 50 hovedverneombud der tema var samhandling og dialog.
Gjennom verdifulle innspill og bidrag i planleggingen og som en klippefast samarbeidspartner i gjennomføringen, bidrog Splint til å heve vår samling mange hakk. Splint har kompetanse der de fleste organisasjoner har huller, det er en god kombinasjon."

Tor Egil Løvli - Hovedverneombud Johan Sverdrup Statoil

NGI logo

"Vi ønsket et kurs for våre prosjektledere med fokus på rolleforståelse, samarbeid i prosjekter samt kundekontakt. Samtidig ønsket vi fokus på kontrakter og juridiske aspekter.

Da vi fikk kjennskap til at Splint og advokatfirmaet Grette samarbeider om kurs for bedrifter var de et naturlig valg. Vi hadde god erfaring med Splint fra før, i et kurs for våre ledere innenfor et annet tema. Ved å gå inn i et samarbeid med Splint og Grette sammen fikk vi dekket behovet for både juridiske aspekter ifm. prosjektkontrakter samtidig som vi fikk den viktige læringsarenaen gjennom situasjonstrening. Vi fikk dermed et skreddersydd opplegg hvor vi kunne fokusere på hva som var viktig for oss."

Inger Kristine Tovslid - HR Sjef NGI


- BLOG -