Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

3 Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo, 0157

Misunderstandingsmiscommunicationdifferent perspectives lead to ineffective processes. In SPLINT we believe that working on improving our abilities to communicate, listen and understand will ultimately produce better results all round. 

KUNDER

DISSE ORGANISASJONENE STOLER PÅ OSS

 

"Vi har brukt Splint tidligere! Derfor var veien kort tilbake når vi skulle arrangere en samling for 50 plattformsjefer og 50 hovedverneombud der tema var samhandling og dialog.
Gjennom verdifulle innspill og bidrag i planleggingen og som en klippefast samarbeidspartner i gjennomføringen, bidrog Splint til å heve vår samling mange hakk. Splint har kompetanse der de fleste organisasjoner har huller, det er en god kombinasjon."
Tor Egil Løvli - HMS Sekretær i SAFE - Statoil

 

NORGES GEOTEKNISK INSTITTUT

"Vi ønsket et kurs for våre prosjektledere med fokus på rolleforståelse, samarbeid i prosjekter samt kundekontakt. Samtidig ønsket vi fokus på kontrakter og juridiske aspekter.

Da vi fikk kjennskap til at Splint og advokatfirmaet Grette samarbeider om kurs for bedrifter var de et naturlig valg. Vi hadde god erfaring med Splint fra før, i et kurs for våre ledere innenfor et annet tema. Ved å gå inn i et samarbeid med Splint og Grette sammen fikk vi dekket behovet for både juridiske aspekter ifm. prosjektkontrakter samtidig som vi fikk den viktige læringsarenaen gjennom situasjonstrening. Vi fikk dermed et skreddersydd opplegg hvor vi kunne fokusere på hva som var viktig for oss.

Splint og Grette gjorde meget god og viktig research hos oss med intervju av flere nøkkelpersoner, før de startet utviklingen av kurset. Det førte til at de fikk god forståelse for vår virksomhet og hvor skoen trykker hos oss.

Kurset ble gjennomført som en blanding av forelesning og situasjonscase. Casene var meget relevante for oss og for kursdeltakerne var det veldig gjenkjennbart. Koblingen mellom det teoretiske rundt kontraktsrett og praktisk situasjonstrening med case ble gjort på en meget god måte, og det førte til at kurset aldri ble kjedelig.

Våre kursdeltakere gav utelukkende positive tilbakemeldinger på denne formen for læring. Kurset ga grunnlag for refleksjon og større bevissthet rundt rollen som prosjektleder samtidig som de fikk trene på utfordrende situasjoner som kan oppstå i kundekontakt og internt i samarbeid i prosjektene.

Vi er strålende fornøyd med hele prosessen vi har hatt med Splint og Grette og har besluttet å fortsette å kjøre disse kursene for nye prosjektledere hos oss, og vil fortsette samarbeidet.Vi ønsket et kurs for våre prosjektledere med fokus på rolleforståelse, samarbeid i prosjekter samt kundekontakt. Samtidig ønsket vi fokus på kontrakter og juridiske aspekter.

Da vi fikk kjennskap til at Splint og advokatfirmaet Grette samarbeider om kurs for bedrifter var de et naturlig valg. Vi hadde god erfaring med Splint fra før, i et kurs for våre ledere innenfor et annet tema. Ved å gå inn i et samarbeid med Splint og Grette sammen fikk vi dekket behovet for både juridiske aspekter ifm. prosjektkontrakter samtidig som vi fikk den viktige læringsarenaen gjennom situasjonstrening. Vi fikk dermed et skreddersydd opplegg hvor vi kunne fokusere på hva som var viktig for oss.

Splint og Grette gjorde meget god og viktig research hos oss med intervju av flere nøkkelpersoner, før de startet utviklingen av kurset. Det førte til at de fikk god forståelse for vår virksomhet og hvor skoen trykker hos oss.

Kurset ble gjennomført som en blanding av forelesning og situasjonscase. Casene var meget relevante for oss og for kursdeltakerne var det veldig gjenkjennbart. Koblingen mellom det teoretiske rundt kontraktsrett og praktisk situasjonstrening med case ble gjort på en meget god måte, og det førte til at kurset aldri ble kjedelig.

Våre kursdeltakere gav utelukkende positive tilbakemeldinger på denne formen for læring. Kurset ga grunnlag for refleksjon og større bevissthet rundt rollen som prosjektleder samtidig som de fikk trene på utfordrende situasjoner som kan oppstå i kundekontakt og internt i samarbeid i prosjektene.

Vi er strålende fornøyd med hele prosessen vi har hatt med Splint og Grette og har besluttet å fortsette å kjøre disse kursene for nye prosjektledere hos oss, og vil fortsette samarbeidet.

Inger Kristine Tovslid - HR Sjef NGI


"Veldig bra! Relevant for flere enn bare prosjektledere ettersom det er viktig å være bevisst på måten vi kommuniserer, kroppspråk og mellommenneskelige ting for alle, uavhengig av stilling."    Workshop deltaker
"Veldig interessant og lærerikt. Jeg er heldig som har fått lov til å delta. Jeg har også lært nye metoder for involvering som jeg setter stor pris på."  Workshop deltaker
"Aktørene fikk fint frem bredden i mangfoldsbegrepet. De fikk godt frem at mangfold ikke først og fremst handler om hudfarge. Alder, kjønn, bakgrunn, religion, funksjonsevne, seksuell orientering osv må også ses som en del av begrepet.
Vi opplevde at den pedagogiske metoden som ble brukt med stor grad av involvering av deltakerne var svært vellykket og ga mye læring. Aktørene brukte gode eksempler i sine rollespill med relevante og gjenkjennbare situasjoner. Disse dannet et godt grunnlag for refleksjon og trening på alternative handlingsmønstre i det enkelte eksempel.
Aktørenes tilnærming til eksemplene ble gjort på en morsom, levende og involverende måte i trygge rammer. Aktørene opplevdes som kompetente og dyktige, både som skuespillere og faglige veiledere.
For Posten er det viktig at slike tiltak har potensiale for å fremme godt arbeidsmiljø og til å bidra postitivt til våre forretnigsmessige resultater. Vi opplevde det slik at workshopen på en fin måte bidro til begge deler.
Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive.
Vi er strålende fornøyd."
Posten