Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

3 Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo, 0157

Misunderstandingsmiscommunicationdifferent perspectives lead to ineffective processes. In SPLINT we believe that working on improving our abilities to communicate, listen and understand will ultimately produce better results all round. 

InFreeLand SPlint.jpg

EVENTER


Dec
9
to Dec 10

GJENNOMSLAGSKRAFT, hersketeknikker og personlighetstyper

9-10.desember kl. 10.00 - 16.00

Grünerløkka i Oslo (nøyaktig adresse kommer)

Påmelding til maiken@splint.no  (frist 23.okt for early bird pris, 29.nov for ordinær pris )

Pris early bird 3000,- 

Ordinær pris: 4500,- 

GJENNOMSLAGSKRAFT, hersketeknikker og personlighetstyper    

-selverkjennelse, ledelse og medarbeiderskap i prakis

Opplever du at ulikheter og ubevisste mønstre og hersketeknikker hemmer din gjennomslagskraft? Søker du kunnskap for å forstå hvordan du selv kan skape mer av det du ønsker deg på jobb eller i personlige relasjoner? 

På dette kurset får du unik innsikt i kunnskapen om karakterstrukturer.* Du får ta del i praktisk utforskning av hvordan ulike karakterstrukturer utspiller seg og teste ut hvordan du kan møte disse konstruktivt gjennom å snu det du opplever som destruktive mønstre til utviklende utfordringer.

Splint og InFreeLand har gått sammen om å utvikle dette kurset. Kombinasjonen av kunnskap og metodikk vil skape en dynamisk og berikende helg. Det blir to fullspekkede dager vi tror vil endre ditt syn på deg selv, omverdenen din og ikke minst din gjennomslagskraft. 

Ingelise Lund

Ingelise er utdannet psykiatrisk sykepleier og har mange års praksis fra ulike institusjoner i Danmark. I en årrekke har hun videreutdannet seg innenfor sjokk- og traumefeltet. Hennes kunnskap om karakterstrukturer har hun fra sin utdannelse ved Bodynamic Instituttet. Hun har siden hun var ferdigutdannet i 1999 drevet egen praksis i InFreeLand med veiledning for enkeltpersoner og kurs for grupper. Ingelise har en tilstedeværelse og ekstraordinær evne til å møte mennesker akkurat slik de er, der de er. På denne måten skaper hun rom for å sette ord på ting som åpner for innsikt og varig endring.

«Langsomt trer jeg fram som den personen jeg egentlig er. Jeg ser mer og mer min styrke, mine evner og kan glede meg over livet og for første gang kan jeg kjenne en ekte takknemmelighet over alt det fine som finnes i mitt liv.» Kursdeltager

Maiken Lønnerød

Maiken er utdannet Samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo og Bergen. Hun har 13 års erfaring som prosessleder i Splint med spesialfelt innen forumspill. En metode som gjenskaper situasjoner fra virkeligheten for å kunne analysere og forstå, samt endre bevissthet og fastlåste handlingsmønstre. Maiken har benyttet metodene aktivt i næringslivet i 13 år og med ungdom de siste 5 årene. Maiken har i 4 år gått i lære hos Ingelise. Maikens åpne og lekne holdning til livets utfordringer skaper rom for utforskning, humor og selvironi.

«Tusen takk for at du lærer oss om EQ. For IQ har vi nok av! Det er dette vi trenger» Kursdeltager NGI (Norges Geotekniske Institutt)

* Kunnskapen om karakterstrukturer er utviklet av Lisbeth Marcher. Den er sammenfallende med Freud, Erikson og Lowens utviklingsteori, men den er langt mer nyansert og presis. Karakterstrukturene oppstår gjennom et tap av en del av oss selv i vår oppvekst. Karakterstrukturene har ulike mønstre som oppstår for å overleve i møte med våre omgivelser. De knytter seg til muskler i kroppen, slik at man kan lese på kroppsholdning og språklig uttrykksform hvilke mønstre og strukturer man er låst i. Disse mønstrene skaper reaksjoner som gjør oss ufri. Vi identifiserer oss med strukturene fordi vi opplever dem som oss. Gjennom forståelse kan vi finne tilbake til det sannere laget i oss selv hvor vi har kraft og frihet til å uttrykke vårt kjerne selv.

 

View Event →
Apr
27
9:00 AM09:00

Forhandlingsteknikk

Lurer du på hvor mye mer du kan få ut av en forhandlingssituasjon?

Velkommen til halvdagskurs i Grettes lokaler på Fillipstad brygge 2
27.april 2017 kl 09.00-12.30 Pris: 2.500,- Servering av enkel frokost

"Splint gjorde forhandlingskurset mye mer levende samtidig som det var lett å kjenne seg igjen i ulike situasjoner. Det at man hadde mulighet til å stoppe og korrigere skuespillerne underveis var veldig virkningsfullt. Anbefales på det sterkeste» Kursdeltaker

FORHANDLINGSTEKNIKK

Splint og Grette inviterer til halvdagskurs i forhandlingsteknikk. Kurset kombinerer jus og erfaringsbasert læring med mål om å hjelpe deg til å bli en bedre forhandler.

I en verden med økende antall kontaktpunkter kreves det kunnskap og bevissthet for å bli en troverdig relasjonsbygger som evner å formidle budskap og bygge bro til samarbeidspartnere, kunder og medarbeidere. Vi i Splint og Grette mener at det verken trenger å være vanskelig eller ta veldig lang tid, men at du behøver riktig verktøy og teknikker for å lykkes.

"Statnett som oppdragsgiver er meget fornøyde med Grette og Splint sitt kursopplegg inne strategiske forhandlinger. Deres kursopplegg er unikt og praktisk orientert. Det faglige innholdet var skreddersydd for Statnett og det var lagt ned betydelig forarbeid i forkant av kursene. Kursansvarlige var fleksible og tilpasset kursene i samsvar med tilbakemeldinger. Statnett er tilfreds med samarbeidet og anbefaler Splint og Grette på det sterkeste."

Uzma Sadaf Bhatti - Innkjøpsansvarlig

På kurset får du:

  • -  En kort innføring i forhandlingsteori

  • -  Praktisk forhandlingscase med evaluering

  • -  Kort innføring i hvordan den enkeltes preferanser påvirker forhandlinger

  • -  Kort innføring i de juridiske skrankene 

Send din påmelding til maiken@splint.no innen fredag 21.april

View Event →
Hvordan utvikle ledere og næringsliv i møte med endring?
Jan
11
8:00 AM08:00

Hvordan utvikle ledere og næringsliv i møte med endring?

  • Sentralen (Gymsalen) Øvre Slottsgate 3 (map)
  • Google Calendar ICS

I en stadig mer dynamisk forretningsverden er sterkt og godt lederskap viktigere enn noensinne. Utfordringen ligger ofte i å velge de mest effektive metodene. Spørsmålet er hvilke metoder som stimulerer til å utvikle de nødvendige holdninger og ferdigheter som morgendagens ledere trenger.

Første taler til å inspirere var Annica Johansson, Learning Director og drivkraften bak lederutviklingen i Mondeléz International (selskapet bak Norges favorittsjokolade Freia). Hun snakket om viktigheten av å investere i ledere og hvordan Mondeléz blant annet gjør dette gjennom deres "virtuelle universitet". Ett av Johannsons hovedbudskap er at ledere er de viktigste forandringsagentene siden de kan oppnå mye gjennom å inspirere og løfte medarbeidere i omstillingsprosesser. 

 

 

 

Endringsledelse 170113 - 2.png

BI professor Anne-Britt Gran ved Centre for Creative Industries presenterte siste forskning på samarbeidet mellom kreative næringer og norsk næringsliv. Gran ga uttrykk for at kreative næringer som benytter erfaringsbaserte metoder kan spille en viktig rolle i endringsprosessene Norge står ovenfor. Hun understreket at skreddersøm og forståelse for næringslivets behov er av avgjørende betydningen for at de kreative næringene skal lykkes i møte med organisasjoner.

 

Untitled 3.png

Siste taler for dagen var Inger Kristine Tovslid, HR sjef i Norges Geotekniske Institutt (NGI). Tovslid delte sine erfaringer og perspektiver på erfarings- og kulturbaserte læringsmetoder som har vist seg som vellykkede elementer i NGIs organisasjonsutviklingsprogrammer.

Eksemplene viser at vellykket transformasjon og endringsledelse hviler på ledernes evne til l å kommunisere et samstemt budskap tilpasset interne målgrupper. Selskaper som investerer i å utvikle sine ledere, spesielt i vanskelige tider, blir mer robuste og lykkes bedre med omstilling.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om oss og vår unike tilnærming.

Organisert i partnerskap med Reputation Inc

 

REPUTATION-INC1.gif
View Event →