Contact Us

Use the form on the right to contact us.

 

3 Øvre Slottsgate
Sentrum, Oslo, 0157

Misunderstandingsmiscommunicationdifferent perspectives lead to ineffective processes. In SPLINT we believe that working on improving our abilities to communicate, listen and understand will ultimately produce better results all round. 

EVENTER

Back to All Events

Forhandlingsteknikk

Lurer du på hvor mye mer du kan få ut av en forhandlingssituasjon?

Velkommen til halvdagskurs i Grettes lokaler på Fillipstad brygge 2
27.april 2017 kl 09.00-12.30 Pris: 2.500,- Servering av enkel frokost

"Splint gjorde forhandlingskurset mye mer levende samtidig som det var lett å kjenne seg igjen i ulike situasjoner. Det at man hadde mulighet til å stoppe og korrigere skuespillerne underveis var veldig virkningsfullt. Anbefales på det sterkeste» Kursdeltaker

FORHANDLINGSTEKNIKK

Splint og Grette inviterer til halvdagskurs i forhandlingsteknikk. Kurset kombinerer jus og erfaringsbasert læring med mål om å hjelpe deg til å bli en bedre forhandler.

I en verden med økende antall kontaktpunkter kreves det kunnskap og bevissthet for å bli en troverdig relasjonsbygger som evner å formidle budskap og bygge bro til samarbeidspartnere, kunder og medarbeidere. Vi i Splint og Grette mener at det verken trenger å være vanskelig eller ta veldig lang tid, men at du behøver riktig verktøy og teknikker for å lykkes.

"Statnett som oppdragsgiver er meget fornøyde med Grette og Splint sitt kursopplegg inne strategiske forhandlinger. Deres kursopplegg er unikt og praktisk orientert. Det faglige innholdet var skreddersydd for Statnett og det var lagt ned betydelig forarbeid i forkant av kursene. Kursansvarlige var fleksible og tilpasset kursene i samsvar med tilbakemeldinger. Statnett er tilfreds med samarbeidet og anbefaler Splint og Grette på det sterkeste."

Uzma Sadaf Bhatti - Innkjøpsansvarlig

På kurset får du:

  • -  En kort innføring i forhandlingsteori

  • -  Praktisk forhandlingscase med evaluering

  • -  Kort innføring i hvordan den enkeltes preferanser påvirker forhandlinger

  • -  Kort innføring i de juridiske skrankene 

Send din påmelding til maiken@splint.no innen fredag 21.april